نهالستان یاس

نهالستان یاس

تولید انواع نهال گردو ژنوتیپ،هلو،بادام،گیلاس،گلابی،زردآلو،شلیل،انگورو....درغرب کشور

نهالستان یاس:

  تولیدکننده نهال در غرب کشور

  تولید انواع ارقام نهال ازقبیل:

  ارقام نهال گردو 

  ارقام نهال هلو

  ارقام نهال آلو

  ارقام نهال بادام

  ارقام نهال سیب

  ارقام نهال به

  ارقام نهال بادام

  ارقام نهال گیلاس

  ارقام نهال گلابی

  ارقام نهال زردآلو

  ارقام نهال گوجه سبز

  ارقام نهال شلیل

  ارقام نهال انگور

  کلیه نهال های این نهالستان زیر نظر مهندسین کشاورزی بوده و با گواهی بهداشت می باشد

کلمات کلیدی و مفید وب سایت